Spoľahlivosť a profesionalita preverené kvantom rodičov

Je Vaše malinké dieťatko odkázané kvôli Vašej zaneprázdnenosti na jasle a Vy hľadáte, ktoré sú naozaj výborné? K dispozícii máte viacero zariadení, avšak slušné zariadenie preverené nemalým počtom rodičov a ich potomkov je aj to naše. Sme jasle Bratislava zamerané na deti od jedného rôčka. V triede máme maximálne päť členov, ktorí sa učia navzájom sa rešpektovať, hrať sa či vzdelávať formou hry. Všetky aktivity prispôsobujeme ich nízkemu veku a obmedzeným schopnostiam. Venujeme im všetok čas tak, aby sa naučili mnoho nového, veď predsa len u nás trávia dosť významnú dobu z celého dňa. Takíto malí drobci už dosť vnímajú svoje okolie a všetko ich zaujíma, preto prichádzame vždy s novým programom.

Nadšenie je zaručené

Pokiaľ sa rozhodnete svoju ratolesť zveriť do našej opatery, nikdy to neoľutujete, priam naopak, budete nadšení. Drobec sa dozvie mnoho nových informácií, naučí sa ako robia zvieratká, zvýši svoju slovnú zásobu a postupne si osvojí ďalšie zvyky a návyky potrebné v budúcnosti.