Zahraniční kamarádi

Máte v cizině přátele, s kterými si zkoušíte poklábosit po skype? Když už máte v hlavě pár lekcí a slovíčka ovládáte, můžou to být pro Vás ti praví učitelé. Když budete mluvit, perfektně se procvičíte a posloucháním pochytíte tu správnou intonaci. Je to vlastně takový základ k osvojení cizí řeči. Můžete mít totiž za sebou celý jazykový kurz, ale najednou zjistíte, že rozumíte, ale neumíte odpovědět.

Zodpovědnost nechte na profesionálovi

Mluvit se zahraničními kamarády můžete se spoustou chyb. Oni se zasmějí, ale budou Vám rozumět a nic se neděje. To si ovšem nemůžete dovolit u psaného slova, kdy gramatické chyby jsou už samy o sobě neslušnost. Navíc jde často o důležitý dokument, a tak pokud si chcete být jisti jeho správností, svěřte jej překladům angličtiny online.